UBYTOVACÍ ŘÁD Lesní chaty

Žádáme Vás o přečtení a dodržování těchto ubytovacích a bezpečnostních podmínek.

 1. Lesní chata ubytuje pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Proto ihned po příjezdu předložte svůj občanský průkaz platný cestovní doklad nebo jiný doklad o totožnosti.
 2. Lesní chata může ve výjmečných případech nabídnout hostu jinné než sjednané ubytování, pokud se zásadně neliší od potvrzené objednávky.
 3. Na Lesní chatě a zvláště na pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů ! vyjma spotřebičů pro osobní hygienu. V žádném případě není možné si připravovat na pokoji teplé jídlo.
 4. V celém objektu Lesní chaty a zvláště na pokoji není dovoleno kouřit !
 5. Pokoje se denně cca po 10:00 uklízejí.
 6. Pokud je střešní okno, případně jiné okno zapadané sněhem, požádejte personál o jeho očištění.
 7. Vsup na pokoje je pouze v domácí obuvy, případně jiné sportovní obuvy určené pouze pro pobyt uvnitř budovy.
 8. Zákaz odkládání věcí, oblečení a jídla na parapety a okna.
 9. Snídaně se podávají od 8:30 do 9:30. Restauraci je nutné opustit do 10:00 z důvodů úklidu.
 10. Host je povinen při odchodu zhasnout v pokoji světla, uzavřít dveře a okna a klíč odevzdat na určené místo. Pokud si klíče necháte u sebe je v případě ztráty vybírán poplatek 2000,- Kč !
 11. Zhasínání světel platí nejen při odchodu z pokoje, ale i ze společných toalet, WC.. apod.
 12. Hostu není dovoleno brát na pokoje jakékoliv sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo. Informace podá personál Lesní chaty.
 13. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována pouze za předpokladu, že jejich majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav, neobtěžují jiné hosty a na tuto skutečnost upozorní již při rezervaci. Je absolutně nepřípustné, aby zvířata ležela na lůžkách určených pro spaní lidí. Toto se bere jako hrubé porušení ubytovacího řádu.  Cenu za umístění zvířat se účtuje dle platného ceníku a dohody.
 14. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních společensých prostorách Lesní chaty.
 15. V pokoji nebo ve společných prostorách Lesní chaty nesmí host bez souhlasu personálu přemísťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.
 16. Přijímat návštevy na pokojích není možné, pouze ve výjmečných případech a to po domluvě s personálem Lesní chaty.
 17. Host užívá pokoj pouze po dobu, kterou sjednal s penzionem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, budem mu ůčtován pobyt i za následující den.
 18. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jinný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 19. Pokud není stanoveno jinak ůčtuje Lesní chata pouze za obsazená lůžka.
 20. Na základě objednávky ubytování ubytujeme hosta do 18:00 hod. Nejdříve však ve 14:00 hod. Do této doby i pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 21. Penzion neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách Lesní chaty.
 22. Host, který se ubytuje před 7:00 hodinou ranní, uhradí cenu za ubytování za celou předcházející noc. Host, který požaduje ubytování před 12:00 hodinou hradí i předešlou noc.
 23. Pokoj je hostu předán personálem bez závad. Na každém pokoji je seznam s vybavením a cenou vybavení  pro případ poškození. Žádáme hosty o kontrolu v jakém stavu si pokoj přebírají ihned po příjezdu. V případě poškození vybavení pokoje bude penzion požadovat zaplacení uvedené ceny na evidenčním listě. Za znečištění pokoje je vybírán poplatek 1000 Kč.
 24. V případě porušení těchto ubytovacích podmínek má penzion Lesní chata právo na okamžité zrušení ubytování bez nároku na vrácení zaplacené částky.
čeština de en

Lesní chata čp. 28, Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou,
mobilní tel.: +420 602 858 991, tel.: +420 483 380 177, info@lesnichata.cz

Design Schneider CZ graphic & design s.r.o. kód Lukáš Havlíček | Copyright © 2011 | www.lesnichata.cz | Administrace