Historie

Objekt Lesní chaty má více jak stoletou historii.

Z historických pramenů lze dohledat, že pravděpodobně na místě dnešní Lesní chaty do začátku 19. století stál tzv. Panský dům, sídlo majitele sklárny (takovým Panským domem, přestavěným, je také Šámalova chata na Nové Louce nebo Panský dům na Jizerce).
V té době huťmistr, který tam žil, vykonával také funkci rychtáře. Kde přesně rychta skutečně stála a zda vůbec byla se historici a archeologové ještě neshodli. Je možné, že byla v jiné budově než je dnešní Lesní chata, mohla stát také někde dole u potoka, nebo v centru obce, pokud vůbec jako samostatný objekt existovala.

1940

1940

Pohled na Lesní chatu při sestupu od rozhledny Královka

Pohled na Lesní chatu při sestupu od rozhledny Královka

Rok 1962

Rok 1962

jak to tady možná i mohlo vypadat před více jak sto lety

jak to tady možná i mohlo vypadat před více jak sto lety

 

Citace z kroniky obce Bedřichova, které se týkají přímo Lesní chaty.

Nejdůležitější je hned první zpráva, hovořící o otevření chaty. Druhá zpráva je důležitá zase faktem, že po převzetí moci komunisty téměř všechny chaty převzaly odborové organizace a byly veřejně nepřístupné. Lesní chata byla jednou z mála výjimek, kam se dalo zajít.

1928
21. 5. v neděli v noci zase museli býti hasiči zavoláni k požáru.... hořel hostinec „U zeleného lesa“ dobře známý v kruzích turistických. Vyhořelý hostinec „U zeleného lesa“, nebyl stavěn, nýbrž spáleniště koupil Reinhold Fischer z Bedřichova, který tam provede rozsáhlou stavbu. Část pozemku, patřícího ke jmenovanému pozemku, byla zdejším tělocvičným a sportovním spolkem koupena a nad cestou k lesu se provede letní cvišitě

1930
Dne 1. ledna byla otevřena nově vybudovaná chata, nyní zvaná Lesní chata, dosavadním majitelem Reinholdem Fischerem odevzdána veřejnosti.

Období do roku 1970
Vysoko v Jizerských horách nastává úplná hospodářská přeměna ve vysloveně rekreační oblast. Větší chalupy a usedlosti okupují vnitrozemské podniky. Někdejší Webrovka byla přejmenována na Chatu Julia Fučíka, národního hrdiny, po revoluci na čas sloužila severočeské odbočce Svazu čs. novinářů. Chata na Královské výšině byla až do šedesátých let přístupna veřejnosti jako turistický objekt, stejně tak Stalinova chata, později Hašlerova, pojmenovaná po známém českém písničkáři. Po roce všeobecného znárodnění se organizování rekreace ujalo Revoluční odborové hnutí. Po Fučíkově chatě ztratila povahu horského turistického pohostinství také Královka, zabírá ji pouze pro své členy ROH, vydavatelství Práce v Praze. Volnou pro veřejnost tak zůstává jen skromná Lesní chata.

1988
Dne 14. března Bedřichov oslavil další karneval, vše zaznamenali členové horské služby ve své kronice: „Karneval byl uspořádán jako předchozí roky na vleku TJ Ještěd v Bedřichově. Počasí nám již tradičně přálo a tak měli dospělí i děti možnost vychutnat jízdu na igelitových pytlích tobogánem, nebo skoky masek na dvou sněhových můstcích. Karneval zahájila jízda masek vedena „Zimou“ a „Jarem“, které si předaly moc, nechyběly barevné dýmovnice ani velké množství chutných cen pro oceněné masky a výherce v soutěžích. Pro dospělé byla jako každý rok uspořádána večerní diskotéka na Lesní chatě. Celý rej na stráni i na Lesní chatě řídil sám bratr krkonošského Krakonoše a přítomný rozhlasový reportér přiblížil atmosféru karnevalu posluchačům Čs. rozhlasu.“

2006
Po dlouhé pauze byla konečně koncem roku znovu otevřena Lesní chata. Rekonstrukce proběhla velmi důkladně, budova získala kvalitní nový vnější vzhled i vnitřní vybavení a její jídelní lístek nabízí velké množství dobrého jídla i kvalitního vína. V areálu chaty navíc pro léto přibude ohrada s ovcemi a dětský koutek s trampolínou, prolézacími konstrukcemi a pro návštěvníky restaurace velká terasa, čímž bude mít Bedřichov k dispozici další zařízení ke spokojenosti občanů i hostí.

2007
… Zabíhal se provoz důkladně zrekonstruované Lesní chaty. …

2010
Dne 27. června od 14.00 hodin měly u Lesní chaty své odpoledne bedřichovské děti. Tradiční akce Hurá na prázdniny je odpoutala od školy a připravila pro ně program, který byl také symbolickou branou do nejhezčího dvouměsíčního období školou povinných.

2011
Na začátku roku 2012 obchod informačního centra nabízel turistické známky č. 37 s motivem kostela sv. Antonína Paduánského (předchozí varianta známky s obrázkem Lesní chaty se stala jakousi sběratelskou raritou), …

původní turistická známka Lesní chaty

původní turistická známka Lesní chaty

čeština de en

Lesní chata čp. 28, Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou,
mobilní tel.: +420 602 858 991, tel.: +420 483 380 177, info@lesnichata.cz

Design Schneider CZ graphic & design s.r.o. kód Lukáš Havlíček | Copyright © 2011 | www.lesnichata.cz | Administrace